This championship ran from 2021 to 2023 and has ended. Watch all races from previous seasons. Open videos
Het reglement

Het reglement

Bijgaand de meest recente versie van het Sportieve- en Technische reglement inclusief een bulletin nr.1 met een aantal belangrijke aanvullingen en wijzigingen. Dit reglement is, voor het technische gedeelte, in overleg met BMW Motorsport opgesteld en vrijwel gelijk aan alle andere buitenlandse BMW M2 Cup Reglementen. 

Ten aanzien van de verzegelingen en hologramstickers op de auto’s een opmerking: er is een centraal BMW Motorsport systeem waar alle nummers op basis van het chassis- en rolkooinummer vermeld staan zodat wijzigingen ook centraal worden vastgelegd. Indien een auto in een ander kampioenschap deelneemt kan de Technische Commissie van die serie ook de hologram- en zegelnummers controleren. 

Dit reglement is met zorg samengesteld en er is met een aantal teams is er vooroverleg geweest over de juiste invulling. Omdat het een geheel nieuwe cup is zullen er wellicht nog een aantal verduidelijkingen nodig zijn.  Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan zijn deze door te sturen naar [email protected]
 

REGLEMENTEN 2023: