Het reglement

Het reglement

Bijgaand de meest recente versie van het Sportieve- en Technische reglement met een bulletin nr.1 met een aantal belangrijke aanvullingen en wijzigingen. Dit reglement is, voor het technische gedeelte, in overleg met BMW Motorsport opgesteld en vrijwel gelijk aan alle andere buitenlandse BMW M2 Cup Reglementen. 

We streven er naar deze wijzigingen nog te verwerken in de door de KNAF en RACB goed te keuren reglementen maar het kan zijn dat dit pas na het eerste evenement komend weekend verwerkt kan worden.  

Ten aanzien van de verzegelingen en hologram stickers op de auto’s een opmerking. Er is een centraal BMWMotorsport systeem waar alle nummers op basis van het chassis- en rolkooinummer vermeld staan zodat wijzigingen ook centraal worden vastgelegd. Indien een auto in een ander kampioenschap deelneemt kan de Technische Commissie van die serie ook de hologram- en zegelnummers controleren. 

Dit reglement is met zorg samengesteld en met een aantal teams is er vooroverleg geweest over de juiste invulling. Omdat het een geheel nieuwe Cup is zullen er wellicht nog een aantal verduidelijkingen nodig zijn.  Mochten er vragen of opmerkingen zijn deze doorsturen naar twee e-mail adressen:
 

REGLEMENTEN 2021: